اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهدای خون توسط زوج جوان یزدی در آغاز زندگی مشترک

اهدای خون توسط زوج جوان یزدی در آغاز زندگی مشترکزوج جوان یزدی در مقابل چشمان بهت زده خانواده خود و کارکنان پایگاه انتقال خون یزد در محل پایگاه حضور یافته و با اهدای خون زندگی مشترک خود را آغاز نمودند.

به گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون یزد زوج جوان یزدی با ماشین تزئین شده عروسی و با لباس عروس و داماد با حضور در پایگاه انتقال خون یزد در مورخ 2/2/89 اقدام به این امر خدا پسندانه نمودند و بدین بهانه سایه الطاف الهی را بر زندگی خود گستراندند و به سبب این کار نیک برکت را در رگهای زندگیشان جاری و ساری کردند.