نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین اهدای پلاسما دوقلوی یزدی

اولین اهدای پلاسما دوقلوی یزدی

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد ؛ مجتبی و مصطفی مزیدی برای اولین بار به روش آفرزیس پلاسما اهدا کردند.

شایان ذکر است، در اهدای پلاسما به روش آفرزیس فرد اهداکننده در طی این فرایند، خون کامل گرفته شده از اهداکننده سانتریفیوژ می شود سپس پلاسمای آن جدا شده و سایر اجزای خون مجددا به فرد برگردانده می شود.

این دوقلوی یزدی که با گروه خون A مثبت از اهداکنندگان مستمر بحساب می­آیند، به صورت داوطلبانه در پذیره نویسی سلول های بنیادی خونساز نیز ثبت نام کردند.

گفتنی است پذیره نویسی سلول های بنیادی خونساز در این اداره کل، در ساعات اداری هفته (به غیر از روز سه شنبه) انجام می گیرد که طی این فرآیند فرد اهداکننده با اهدای نمونه و ذخیره سازی آن در بانک خون سلول های بنیادی  می تواند در مواردی که مشخصات خون بیمار با فرد اهداکننده مطابقت دارد، با اهدای سلول های بنیادی خونساز جان بیمار را نجات دهد.