اخبار و مطالب اخبار و مطالب

آیا جایگزینی برای انتقال خون وجود دارد؟

آیا جایگزینی برای انتقال خون وجود دارد؟#  ضرورت انتقال خون را می توان در اغلب موارد با پیشگیری تشخیص سریع و درمان  از بین برد.  با استفاده از جایگزینی مایع به صورت داخل وریدی (Inravenous replacement fluids ) ميتوان به منظور جایگزینی حجم خون یا مواد دارویی یا استفاده از روش های دیگر در راستای به حداقل رساندن از دست داده خون ، جلوگیری نمود. اما همیشه بیماران بسیاری وجود دارند که زندگی آنها به دسترسی به " خون سالم " وابسته است .

      بیماران بسیار دیگری مانند هموفیلی ها به فرآورده های خونی که از خون اهدا شده بدست می آید، وابسته اند.

       دانشــمندان سرگرم تحقیق برای تهیه خون مصنوعی می باشند اما موفــقیت آنها در " آینده قابل پیش بینی " بعید به نظر می رسد.