اخبار و مطالب اخبار و مطالب

آیا خطری در اهدای خون وجود دارد ؟

آیا خطری در اهدای خون وجود دارد ؟آیا خطری دراهدای خون وجود دارد ؟

درصورت استفاده از تجهیزات جدید استریل و یکبار مصرف هیچ خطری در ارتباط با ابتلا به بیماری از جمله HIV هپاتیت B یا C از طریق اهدای خون وجود ندارد.

     به خاطر داشته باشید که از شما فقط در زمانی خون گرفته می شود که شما سالم باشید. سلامت وآسایش شما برای سرویس انتقال خون حائز اهمیت بسیاری است . اهدای خون بسیار بی خطر بوده تعداد بسیار کمی از اهداکنندگان ممکن است پس از اهدای خون احساس ناراحتي کنند. گاهی بعضی افراد پس از اهدای خون بی حال می شوند اگر چنین موردی رخ دهد می بایست قبل از برگشت به فعالیت های طبیعی روزانه به میزان کافی استراحت کرد. اگر شغل شما در جایی است که این بی حالی شما یا دیگران را در معرض خطر قرار می دهد نباید آن روز به سرکار بروید.