اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد اعضاي شوراي شهر شهرستان ابركوه از انتقال خون يزد

بازديد اعضاي شوراي شهر شهرستان ابركوه از انتقال خون يزد
      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، اعضاي شوراي شهر شهرستان ابركوه ضمن بازديد از انتقال خون يزد از روند تهيه خون و فرآورده هاي خوني در اين اداره از نزديك آشنا شدند.

     در اين ملاقات در خصوص مشكلات و مسائل مردم شهرستان ابركوه در حوزه انتقال خون بحث و تبادل نظر شد.

     گفتني است پروژه انتقال خون شهرستان ابركوه در سال 1392 به پايان رسيده است و به لحاظ عدم تجهيزات و نيروي انساني قابل استفاده نيست.