اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد بازرسين موسسه پل ارليخ آلمان

بازديد بازرسين موسسه پل ارليخ آلمانبه گزارش روابط عمومی پایگاه، روز دوشنبه و سه شنبه مورخ دوم و سوم اسفند ماه بازرسين موسسه پل ارليخ آلمان از اين پايگاه بازديد نمودند.

در افتتاحيه اين مراسم كه عصر روز دوشنبه كه در سالن همايش اين پايگاه برگزار گرديد بعد از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران،آقاي دكتر خدايي ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان به معرفي پايگاه يزدوفعاليتهاي آن پرداختند. بازرسين در روز سه شنبه از بخش هاي مختلف بازديد و از روند كار ابراز رضايت نمودند.