اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد بازرس كل استان يزد از انتقال خون يزد

بازديد بازرس كل استان يزد از انتقال خون يزد

  بازديد بازرس كل استان يزد از انتقال خون يزد

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، حجت الاسلام المسلمين طالبي بازرس كل استان يزد با حضور در اداره كل انتقال خون استان ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شدند.

     در اين  بازديدكه  معاون نظارت و بازرسي و سربازرس گروه فرهنگي و اجتماعي،  بازرس كل استان را همراهي مي كردند، دكتر تقوائي ضمن خير مقدم به مدعوين در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود.

     در اين مراسم بازرس كل استان ضمن تشكر از مردم دارالعباده استان كه براي كمك به هم نوع خود از همديگر سبقت مي گيرند، از فعاليتهاي مجدانه كاركنان اين اداره كل نيز تشكر نمود. در پايان اين بازديد بازرس كل استان و همراهان در اقدامي خداپسندانه خون اهدا نمودند.