اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد دانش آموزان از پايگاه انتقال خون يزد

بازديد دانش آموزان از پايگاه انتقال خون يزد  به گزارش روابط عمومی پایگاه، همزمان با آغاز سال تحصيلي، طي مهر ماه 1389 تعداد 205 دانش آموز از 6  مدرسه در كلاس آموزش اهداي خون سالم با سخنراني آقاي ذوالمفاخر كارشناس امور انتقال خون شركت نمودند .

      در اين جلسات آموزشي در مورد ضرورت اهداي خون ، مراحل و شرايط اهداي خون، بيماريهاي منتقله از راه خون و رفتار هاي پرخطر توضيحاتي داده شد. در پايان اقلام آموزشي جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين دانش آموزان توزيع گرديد.