اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد دانش آموزان از پايگاه انتقال خون يزد


  به گزارش روابط عمومی پایگاه، همزمان با آغاز سال تحصيلي، طي مهر ماه 1389 تعداد 205 دانش آموز از 6  مدرسه در كلاس آموزش اهداي خون سالم با سخنراني آقاي ذوالمفاخر كارشناس امور انتقال خون شركت نمودند .

      در اين جلسات آموزشي در مورد ضرورت اهداي خون ، مراحل و شرايط اهداي خون، بيماريهاي منتقله از راه خون و رفتار هاي پرخطر توضيحاتي داده شد. در پايان اقلام آموزشي جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين دانش آموزان توزيع گرديد.