اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از اداره كل انتقال خون

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از اداره كل انتقال خون

به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد، به مناسبت هفته انتقال خون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از اداره كل انتقال خون بازديد كرد.
حميدرضا نصيري زاده در اين برنامه از بخش هاي مختلف اين اداره كل مثل بخش هاي آزمايشگاه، فرآورده، اهداكنندگان، آفرزيس، سردخانه و پخش خون بازديد بعمل آورد و در جريان فعاليت ها قرار گرفت.
وي همچنين در ديدار با مديركل انتقال خون، اعتبارات هزينه اي، عمراني و نيروي انساني انتقال خون استان را بررسي كرد
در اين بازديد كه معاونان آمار و اطلاعات و توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز حضور داشتند، تقوائي؛ مدير كل انتقال خون استان بر حساس و حياتي بودن اين ارگان و بالابودن هزينه هاي انتقال خون جهت تهيه خون و فرآوده هاي خوني تاكيد نمود.