اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد سرزده فرماندار يزد از انتقال خون


بازديد سرزده فرماندار يزد از انتقال خون فرماندار يزد به صورت سرزده از اداره كل انتقال خون يزد بازديد و از نحوه عملكرد اين مركز ابراز رضايت كرد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، شاكري شمسي ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شدند. در اين بازديد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود. در ادامه بازديد، شاكري؛ ضمن تقدير و تشكر از مدير كل و كاركنان انتقال خون؛ از حساسيت و هزينه زا بودن اين ارگان حياتي ياد نمود و همكاري مسئولين و دستگاه هاي اجرايي استان و ستادي را جهت رفع مشكلات و موانع پيش روي انتقال خون خواستار شد.