اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد سرزده فرماندار يزد از انتقال خون

بازديد سرزده فرماندار يزد از انتقال خونبازديد سرزده فرماندار يزد از انتقال خون فرماندار يزد به صورت سرزده از اداره كل انتقال خون يزد بازديد و از نحوه عملكرد اين مركز ابراز رضايت كرد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، شاكري شمسي ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شدند. در اين بازديد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود. در ادامه بازديد، شاكري؛ ضمن تقدير و تشكر از مدير كل و كاركنان انتقال خون؛ از حساسيت و هزينه زا بودن اين ارگان حياتي ياد نمود و همكاري مسئولين و دستگاه هاي اجرايي استان و ستادي را جهت رفع مشكلات و موانع پيش روي انتقال خون خواستار شد.