اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد مدير كل آموزش و پرورش استان از مجموعه انتقال خون يزد

بازديد مدير كل آموزش و پرورش استان از مجموعه انتقال خون يزد

بازديد مدير كل آموزش و پرورش استان از مجموعه انتقال خون يزد

    مدير كل آموزش و پروش استان به همراه معاونين آن اداره ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شدند.

     به گزارش روابط عمومی، مدير اداره كل آموزش و پرورش استان هدف از بازديد خود را آشنا شدن با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني و همچنين نقش الگويي فرهنگيان با فرهنگسازي و ايجاد آگاهي بيشتر در آحاد جامعه نسبت به اهداي خون و همچنين انجام سنت حسنه اهداي خون در جهت رفع نياز بيماران به خون و فرآورده هاي خوني اعلام كرد.

    شيرزاد خاطر نشان كرد با توجه به گستردگي جامعه فرهنگيان قطعاً‌در طول سال جهت اهداي خون مراجعه دارند ولي در مناسبت هاي خاص هم اين اقدام به صورت دسته جمعي انجام مي گيرد.

دکتر تقوائی ضمن تشکر از اهتمام فرهنگیان عزیز در امر مقدس اهدای خون ،جایگاه انتقال خون استان در کشور و زمینه های همفکری و تعامل دو دستگاه را تشریح نمودند.

  در پايان اين بازديد معاونين آموزش  و پروش در اقدامي خيرخواهانه خون اهدا نمودند.