اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري از انتقال خون يزد در آستانه" 25 خرداد" روز جهاني اهداكنندگان خون

بازديد مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري از انتقال خون يزد در آستانه" 25 خرداد" روز جهاني اهداكنندگان خونبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري از انتقال خون يزد بازديد نمودند. در اين ديدار آقاي عبداللهي ضمن تشكر از مردم نوعدوست استان و تقدير از زحمات و فعاليتهاي پرسنل انتقال خون هدف خود را از اين بازديد به مناسبت 25 خرداد روز جهاني اهداكنندگان دانست و گفت: شاهدگزارش و عملكرد خوب انتقال خون يزد هستيم كه جا دارد از استقبال شايسته مردم و زحمات دلسوزانه پرسنل پايگاه تقدير و تشكر شود. در ادامه آقاي دكتر خدايي مدير انتقال خون استان ، ضمن بيان اهمت اهداي خون ، فرآوري وتهيه فرآورده هاي مختلف خوني در استان وجايگاه ممتاز انتقال خون يزد در كشور به تشريح فعاليتهاي مختلف اين سازمان پرداختند.در خاتمه آقاي عبداللهي وهيئت همراه ، ازپرو‍ژه ساختمان جديد پايگاه بازديد نمودند وبا توجه به اهميت تهيه خون سالم كافي وسالم و تاثير آن بر ساير بخشهاي نظام سلامت ابراز اميدواري نمودند با عنايت بيشتر استاندار محترم و سايرمسولين ، شاهد ارتقاء جايگاه انتقال خون در شان مردم استان باشيم ./.