اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد معاونت محترم اداري مالي انتقال خون ايران از پروژه هاي در دست احداث يزد


     به گزارش روابط عمومی پایگاه، صبح روز سه شنبه مورخه 20/7/89 آقاي دكتر مصطفي پريدار معاونت محترم اداري مالي سازمان انتقال خون ايران به همراه آقاي مهندس محسني از پروژه در حال احداث پايگاه انتقال خون يزد بازديد نمودند و براي حل مشكلات موجود و تسريع در افتتاح پروژه دستورات لازم را صادر نمودند و طي جلسه اي كه با حضورآقاي مهندس نبي مدير كل بودجه استانداري يزدبرگزار گرديددر جهت حل مشكلات اعتباري و بودجه اي مربوطه رايزني گرديد./