اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد معاونت محترم اداري مالي انتقال خون ايران از پروژه هاي در دست احداث يزد

بازديد معاونت محترم اداري مالي انتقال خون ايران از پروژه هاي در دست احداث يزد     به گزارش روابط عمومی پایگاه، صبح روز سه شنبه مورخه 20/7/89 آقاي دكتر مصطفي پريدار معاونت محترم اداري مالي سازمان انتقال خون ايران به همراه آقاي مهندس محسني از پروژه در حال احداث پايگاه انتقال خون يزد بازديد نمودند و براي حل مشكلات موجود و تسريع در افتتاح پروژه دستورات لازم را صادر نمودند و طي جلسه اي كه با حضورآقاي مهندس نبي مدير كل بودجه استانداري يزدبرگزار گرديددر جهت حل مشكلات اعتباري و بودجه اي مربوطه رايزني گرديد./