اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد وزير بهداشت از اتوبوس سيار انتقال خون يزد

بازديد وزير بهداشت از اتوبوس سيار انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومی انتقال خون استان یزد، دكتر هاشمي از اتوبوس سيار انتقال خون يزدكه در بيمارستان صحرايي تخصصي و فوق تخصصي استقرار ياقته بود بازيد نمود. اين بيمارستان صحرايي تخصصي و فوق تخصصي كه به همت سازمان بسيج جامعه پزشكي استان به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه محمد آباد يزد برگزار شده بود، وزير بهداشت ضمن حضور در جمع پزشكان و شركت كنندگان اين مراسم از تك تك ارگان ها كه در اين مراسم حضور فعال داشتند تقدير و تشكر كرد. لازم به ذكر است در انتهاي اين مراسم دكتر هاشمي و تني چند از مسئولين استان كه در اين بازديد وزير بهداشت را همراهي مي كردند با حضور در اتوبوس سيار خونگيري از زحمات مدير كل و پرسنل زحمتكش انتقال خون يزدتقدير و تشكر نمود. گفتني است اين بيمارستان صحرايي از تاريخ اول مهرماه به مدت 5 روز برگزار شد و اتوبوس سيار خونگيري نيز در محل استقراريافت و از اهداكنندگان، خونگيري به عمل آمد.