نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد 544 دانش آموز از انتقال خون يزد

بازديد 544 دانش آموز از انتقال خون يزد

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان يزد، از ابتداي سال جاري تاكنون 544 دانش آموز در قالب 14 مدرسه از اداره كل انتقال خون يزد بازديد و با فرهنگ اهداي خون آشنا شدند.

      در اين بازديد ها پزشك مسئول حفظ و جذب اهداکنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانش آموزان ارائه داد.

       پاسخ  به سوالات دانش آموزان در خصوص اهداي خون و بازديد آنها از بخش هاي مختلف سازمان از جمله برنامه هاي آموزشي اين بازديد به شمار مي رود.