اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازدید مدیریت پایگاه از پایگاه انتقال خون رو به اتمام آزادشهر

بازدید مدیریت پایگاه از پایگاه انتقال خون رو به اتمام آزادشهربه گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون یزد به مناسبت ایام ا... دهه فجر ، بازدیدی توسط مدیریت پایگاه وتعدادی ازمسئولان ستادی از پایگاه رو به اتمام آزادشهر درتاریخ 10/11/88 انجام گرفت و از پیشرفت کار(حدود 95درصد ) ابراز رضایت نمودند.

لازم به ذکراست پایگاه مذکور در زمینی به مساحت تقریبی 260مترمربع وزیربنای 315مترمربع در دو طبقه زیر زمین وهمکف در ناحیه آزادشهر یزد توسط خانواده خیر محترم مرحوم حکیمیان از فروردین ماه سال جاری در حال ساخت می باشد.