اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازدید پرسنل انتقال خون ياسوج و زاهدان از انتقال خون يزد

بازدید پرسنل انتقال خون ياسوج و زاهدان از انتقال خون يزد

برخي از مسئولين و پرسنل انتقال خون ياسوج و زاهدان در راستاي آمادگی جهت بازرسي خارجي در انتقال خون يزد حاضر و از بخش های مختلف بازدید کرده و با همکاران یزدی تبادل اطلاعات نمودند.

     به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، برخي از پرسنل انتقال خون زاهدان و ياسوج ضمن بازديد از مراحل اهداي خون و فرآرده هاي خوني نكات لازم و فني در خصوص بازرسي خارجي را بررسی نمودند.

     در ابتداي اين ديدار دكتر تقوائي همدلي و پشتكار را اصلي ترين عامل براي پشت سرگذاشتن بازرسي خوب و موفق خواند.

    گفتني است چندي پيش انتقال خون يزد مورد بازرسي بازرسان خارجي قرار گرفت كه از اين امتحان سربلند بيرون آمد.