اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بانك قوامين حامي و مروج فرهنگ خداپسندانه اهداي خون شد

بانك قوامين حامي و مروج فرهنگ خداپسندانه اهداي خون شدبازديد مدير شعب بانك قوامين استان يزد از انتقال خون بانك قوامين حامي و مروج فرهنگ خداپسندانه اهداي خون شد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، مدير شعب، معاونين، مسولين و رييس شعب بانك قوامين استان يزد از اين اداره كل بازديد و با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني آشنا شدند. در اين بازديد كه به مدت 2 ساعت طول كشيد ابتدا طي جلسه اي مدير كل انتقال خون يزد ضمن خوش آمدگويي به حضار از حساسيت و پيچيدگي فرآيند تهيه فرآوده هاي خوني صحبت نمود و به سوال حاضرين پاسخ داد. در ادامه برنامه مسولين بانك قوامين با حضور در بخش هاي مختلف با تك تك فرآيندها اعم از خونگيري، فرآورده، پخش خون و آزمايشگاه آشنا شدند. در پايان اين بازديد، مدير شعب بانك قوامين استان ضمن تشكر از ميزباني گرم اداره كل انتقال خون يزد هدف از اين بازديد را ترويج و توسعه فرهنگ خداپسندانه اهداي خون بين كاركنان خود دانست. كريمي گفت تبليغات و اطلاع رساني در هر مبحثي جايگاه مخصوص به خودش را دارد كه در زمينه اهداي خون نقش آن به وضوح ديده مي شود و ما سعي مي كنيم با استفاده از تلوزيون هاي شهري اختصاصي و همچنين تلوزيون هاي داخل شعب بانك قوامين در سطح استان در اين راستا قدم برداريم. گفتني است تيم سيار انتقال خون يزد در اواخر آذر ماه سالجاري در سرپرستي امور شعب بانك قوامين مستقر و از كاركنان خونگيري انجام شد.