اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بانوان دانشجو معلم؛ مروّجان آينده فرهنگ اهداي خون

بانوان دانشجو معلم؛ مروّجان آينده فرهنگ اهداي خون

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آشنايي با فرهنگ اهداي خون براي دانشجو معلمان خواهر دانشگاه فرهنگيان پرديس حضرت فاطمه الزهراء (س) يزد روز يكشنبه هشتم آذر ماه برگزار شد.

      اين دوره آموزشي كه در دانشگاه فرهنگيان پرديس حضرت فاطمه الزهراء (س) يزد برگزار شد، پزشك مسول حفظ و جذب اهداکنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده(خصوصاً بانوان)، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانشجويان ارائه داد.

       هدف از برگزاري دوره هاي آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون، پايين بودن ميزان اهداي خون بانوان در استان بيان شده است. همچنين قرار است در چند روز آينده تيم سيار خونگيري در دانشگاه فرهنگيان استقرار يابد و از بانوان دانشجو معلم خونگيري به عمل آيد.