اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بانوان رابط بهداشت يزد، رابط انتقال خون نيز شدند

بانوان رابط بهداشت يزد، رابط انتقال خون نيز شدنداداره كل انتقال خون يزد براي بانوان رابطين مراكز بهداشتي شهر يزد يك دوره آموزشي اهداي خون و آشنايي با سازمان انتقال خون برگزار نمود و قرار شد رابطين در جهت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان جامعه نيز تلاش كنند. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، اين دوره آموزشي با همكاري مركز بهداشت شهرستان يزد، روز 5شنبه اول خرداد ماه در سالن همايش اين اداره كل برگزار شد و نزديك به 100 نفر از رابطين بهداشت در آن حضور داشتند. پزشك مسئول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در بانوان اهداكننده ، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطرو توصيه هاي پس از اهداي خون براي رابطين در اين دوره آموزش داد. اهداي اقلام تبليغاتي جهت ترويج فرهنگ اهداي خون ، توزيع بروشور و تراكت در خصوص اهداي خون و پاسخ به سوالات رابطين در خصوص اهداي خون بانوان توسط پزشك مسئول از جمله برنامه هاي ديگر اين مراسم بود