اخبار و مطالب اخبار و مطالب

باید جشن 40 سالگي در خور شأن اهداكنندگان برگزار شود

باید جشن 40 سالگي در خور شأن اهداكنندگان برگزار شودمشاور استاندار در حوزه سلامت در چهارمين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي انتقال خون در يزد: باید جشن 40 سالگي در خور شأن اهداكنندگان برگزار شود دكتر دهستاني در چهارمين جلسه هم انديشي جشن 40 سالگي با بيان اينكه اهداكنندگان خون سرمايه هاي اصلي سازمان هستند، برپايي جشني در خور شأن اهداكنندگان استان خواستار شد. به گزارش روابط عمومي، چهارمين جلسه جشن 40 سالگي سازمان انتقال خون ، روز سه شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه با حضورمشاور استاندار در حوزه سلامت، مدير كل، مسئول روابط عمومي انتقال خون يزد، دبير جشن چهل سالگي، مديرعامل انجمن هموفيلي و دبير انجمن تالاسمي در دفتر مدير كل برگزار گرديد. در ابتداي جلسه دكتر تقوائي گزارشي از وضعيت انتقال خون در استان ارائه داد و اهداف برگزاري جشن 40 سالگي را تشريح نمود. در ادامه جلسه دكتر دهستاني ضمن تقدير و تشكر از اهداكنندگان خون كه سرمايه هاي اصلي انتقال خون هستند از پرسنل زحمتكش انتقال خون نيز تقدير و تشكر نمود و از همه دستگاه هاي اجرايي ذيربط و سازمان هاي مردم نهاد استان خواست تا با كمك به يكديگر جشني در خور شأن اهداكنندگان و سازمان انتقال خون برگزار گردد. مدير عامل انجمن هموفيلي و دبير انجمن تالاسمي در صحبت هاي جداگانه از بكارگيري حداكثري پتانسيل هاي خود در راستاي برگزاري جشن 40 سالگي تأكيد نمودند. در اين جلسه جزئيات برنامه تدوين و هماهنگي هايي لازم بين دستگاه هاي ذيربط و تشكل هاي مردم نهاد در خصوص برگزاري جشن 40 سالگي انجام شد.