اخبار و مطالب اخبار و مطالب

با اهداي خون زرتشتيان طرح همدلي در يزد آغاز شد

با اهداي خون زرتشتيان طرح همدلي در يزد آغاز شد

در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي،دراين مراسم كه روز يكشنبه 13 تير ماه وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوعان خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان نيز گفت: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه از امروز تا پايان ماه رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.

نكته قابل توجه ديگر حضور پر رنگ بانوان زرتشتي جهت اهداي خون بود كه تقريباً نيمي از مراجعين را تشكيل مي دادند.