اخبار و مطالب اخبار و مطالب

با حضور معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران بازرسی فنی انتقال خون يزد انجام شد

با حضور معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران بازرسی فنی انتقال خون يزد انجام شد

در راستای ارزیابی و اجرای فرایندها و عملیات صحیح تولید محصولات(GMP)، اداره كل انتقال خون استان يزد مورد پیش بازرسی خارجی  قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان يزد، چهارم اسفند با حضور دکتر شمس معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران  و کارشناسان ستاد مرکزی به هدف ارزیابی و بررسی سطح استقرار و مطابقت فرآیندهای اداره کل انتقال خون استان يزد با اصول و استانداردهای GMP ، ممیزی این مرکز انجام شد.

 در این بازرسی از کلیه بخش‌های فنی شامل اهداکنندگان،پخش خون ، آزمایشگاه، فرآورده‌، تضمین کیفیت، کنترل کیفی، سردخانه نگهداری محصولات خونی و انبار بازدید  وکلیه  فرآيندهاي جاري در بخش‌ها و مستندات مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفت.

گفتني است قرار است در روز هاي 16 و 17 اسفند بازرسان وزارت بهداشت آلمان و موسسه پاول ارليخ عملكرد اين اداره كل را مورد ارزيابي قرار خواهند داد.