اخبار و مطالب اخبار و مطالب

با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان؛ بانوان قاري يزدي خون اهدا نمودند

با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان؛ بانوان قاري يزدي خون اهدا نمودندبه گزارش روابط عمومي انتقال خون استان يزد، تعدادي از بانوان قاري قرآن در شهرستان يزد با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان و كمك به بيماران خون اهدا نمودند. اين تعداد خانم روز سه شنبه 12 دي ماه همزمان با سالروز سفر پر خير و بركت مقام معظم رهبري به استان يزد تصميم به اهداي خون گرفتند. گفتني است آمارها حاكي از آن دارد كه بانوان تنها 3 درصد از آمار اهداي خون در يزد را به خود اختصاص داده اند. بانوان اهداكننده با اطلاع از اين آمار و با هدف ترويج فرهنگ اهداي خون در بانوان تصميم گرفتند كه در پايان جلسه هفتگي قرآني خود در اين روز خون اهدا نمايند. اميد كه بانوان يزدي هرچه بيشتر در اين كار خداپسندانه مشاركت نمايند.