اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برنامه ي بازديد دانش اموزان از پايگاه انتقال خون يزد

برنامه ي بازديد دانش اموزان از پايگاه انتقال خون يزدبا توجه به نقش آموزش نوجوانان در فرهنگ سازي جامعه و لزوم آشنا سازي كودكان و نوجوانان با اهميت اهدا خون، دفتر آموزش وحفظ و جذب اهداكنندگان همزمان با آغاز سال تحصيلي برنامه ي بازديد دانش آموزان از پايگاه انتقال خون يزدرا آغاز نمود و دانش آموزان از نزديك با خون و فراورده هاي خوني ، مراحل وشرايط اهدا خون آشنا ميشوند، همچنين كلاسهاي آموزشي در خصوص ضرورت اهدا خون سالم ومستمر در پايگاه انتقال خون ونيز در مدارس براي دانش آموزان با سخنراني كارشناس امور انتقال خون برگزار مي گردد.