اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري جلسه تكريم ارباب رجوع

برگزاري جلسه تكريم ارباب رجوعبه گزارش روابط عمومی پایگاه ، جلسه طرح تکریم ارباب رجوع صبح روز یکشنبه مورخ 11/2/90 با حضور برخی مسولین در دفتر مدیر پایگاه برگزار گردید.

در این جلسه از بین 257 فرم نظرسنجی تکمیل شده توسط ارباب رجوع در سال 89 آمار زیر به دست آمده است:

88درصد از اطلاع رسانی انجام شده راضی هستند.

91 درصد از نحوه برخورد کارکنان راضی هستند.

72 درصد خدمت در موعد مقرر انجام شده است.

یک مورد هم درخواست خلاف مقررات شده است.

     در ادامه جلسه در خصوص نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط ارباب رجوع در سال 89 مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در جهت رضایتمندی ارباب رجوع اتخاذ گردید.

     در پایان این جلسه طی حکمی از سوی مدیر پایگاه آقای فلاحتی (مسول روابط عمومی پایگاه) بعنوان مسول جدید طرح تکریم ارباب رجوع منصوب و از تلاش ها و فعالیت های آقای ذوالمفاخر مسول پیشین در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی گردید.