اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري جلسه تكريم ارباب رجوع

برگزاري جلسه تكريم ارباب رجوعبه منظور رسيدگي به نظرات و پيشنهادهاي ارباب رجوع جلسه طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مسولين در انتقال خون يزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون یزد، در اين جلسه كه روز دوشنبه مورخ 21آبان ماه با حضور مسولين ذيربط در دفتر مديريت برگزار شد، مسول طرح تكريم ارباب رجوع پايگاه در گزارشات خود گفت: در 6 ماهه اول سال جاري 294 فرم نظر سنجي توسط ارباب رجوع جمع‌ آوري شد كه در پايان هر ماه اين فرم ها پايش و سوابق آن در واحد روابط عمومي ثبت شده است. اين فرمها در يك يا چند روز از هفته توسط واحد روابط عمومي يا پذيرش بين ارباب رجوع توزيع مي شده و افراد پس از تكميل اين فرمها، آن را داخل صندوق نظرات و پيشنهادات مي انداختند. وي تصريح كرد در خصوص سوالاتي كه در فرم نظر سنجي گنجانده شده بود از جمله: آيا اطلاع رساني انجام شده است؟ 77 % بلي، 19% تا حدودي و 4% خير. نحوه برخورد كاركنان چگونه است؟ 61% بسيار خوب، 31% خوب ، 6% متوسط و 2% بد آيا خدمت در موعد مقرر ارائه شده است؟ 85% بلي و 15% خير آيا درخواست خلاف مقررات شده است؟ 0% بلي و 100% خير پاسخ داده اند. همچنين نظرات و پيشنهادهايي كه ارباب رجوع از اين سازمان داشتند مورد بازنگزي قرار گرفت. در پايان جلسه دكتر سيد علي خدايي از مسولين خواست تا با تلاش دو چندان و توجيه كاركناني كه مستقيم با ارباب رجوع سروكار دارند و نحوه صحيح برخورد با ارباب رجوع سعي كنند مشكلات مراجعين را رفع نمايند