اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي احياي قلبي-عروقي

برگزاري دوره آموزشي احياي قلبي-عروقيدوره آموزشي احياي قلبي-عروقي بمنظور افزايش آگاهي پرسنل واحد اهداكنندگان در دو جلسه مورخه 25/2/89 و 29/2/89 در سالن اجتماعات پايگاه انتقال خون استان يزد برگزار گرديد.