اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانش آموزان يزدي

برگزاري دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانش آموزان يزدي

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانش آموزان دبيرستان ماركار و امام حسن مجتبي (ع) يزد برگزار شد.

      در اين دوره آموزشي پزشك مسول حفظ و جذب اهداکنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانش آموزان ارائه داد

در پايان اين دوره به سوالات دانش آموزان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد.