اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي پدافند غيرعامل در انتقال خون يزد

برگزاري دوره آموزشي پدافند غيرعامل در انتقال خون يزد

      به مناسبت هفته پدافند غيرعامل، دوره پودمان آموزشي پدافند غيرعامل در سالن همايش اداره كل انتقال خون يزد برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، اولين جلسه اين دوره آموزشي كه با همت كارگروه پدافند غيرعامل اين اداره كل برگزار گرديد، كاركنان با موضوعاتي همچون پدافند غيرعامل و اصول آن آشنا شدند.      به مناسبت هفته پدافند غيرعامل، دوره پودمان آموزشي پدافند غيرعامل در سالن همايش اداره كل انتقال خون يزد برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، اولين جلسه اين دوره آموزشي كه با همت كارگروه پدافند غيرعامل اين اداره كل برگزار گرديد، كاركنان با موضوعاتي همچون پدافند غيرعامل و اصول آن آشنا شدند.