اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري كارگاه آموزشي آتش نشاني در انتقال خون يزد

برگزاري كارگاه آموزشي آتش نشاني در انتقال خون يزد

   به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، با هماهنگي هاي بعمل آمده با سازمان آتش نشاني، روز پنج شنبه 14 اسفند ماه، كارگاه آموزش آتش نشاني در سالن همايش پايگاه برگزار گرديد. در اين كارگاه آموزشي كه به صورت عملي و تئوري انجام شد، پرسنل با انواع آتش سوزي ها، روشهاي اطفاي حريق، نكات ايمني لازم و نحوه كار با كپسول آتش نشاني آشنا شدند.

     شايان ذكر است هر ساله در فصل زمستان اين كارگاه آموزشي در راستاي ارتقا سطح علمي كاركنان جهت مقابله با حريق برگزار مي شود.