اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري كمپين اهداي خون در پارك بزرگ كوهستان يزد

برگزاري كمپين اهداي خون در پارك بزرگ كوهستان يزددر آستانه روز جهاني اهداكنندگان خون؛ برگزاري كمپين اهداي خون در پارك بزرگ كوهستان يزد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت 24 خرداد روز جهانی اهدا کنندگان خون روز جمعه بیست و سوم خرداد ماه در پارك بزرگ كوهستان كمپين اهداي خون برگزار شد. در این برنامه ضمن توزيع پوستر و بروشور و تراكت در خصوص شرايط اهداي خون، اهداي خون بانوان، حجامت يا اهداي خون و اهداي خون جوانان اطلاع رساني شد در كنار اين كمپين تيم سيار اين اداره كل استقرار يافت و از مردم خونگيري به عمل آمد.