اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري كنفرانس طب انتقال خون در يزد

برگزاري كنفرانس طب انتقال خون در يزدبرگزاري كنفرانس طب انتقال خون در يزد اولين كنفرانس طب انتقال خون با همكاري هیت علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و سرکارخانم دکتر جوادزاده به عنوان دبیر سمینار و همکاران انتقال خون یزد جهت دستياران جدیدالورود سال93 دانشگاه در اداره كل انتقال خون يزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان یزد، 53نفر از دستياران پزشكي معرفي شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مورخ 30/6/93 از ساعت 30/7 صبح لغايت 30/13 در برنامه كنفرانس طب انتقال خون كه در سالن همايش اين اداره كل برگزار گرديد، حضور يافتند. در ابتداي اين كنفرانس دانش فراگيران به صورت پره تست ارزيابي شدند و سپس هشت سخنرانی با عناوين هزينه هاي سلامت خون ، زنجيره انتقال خون ، هموويژيلانس،واكنش هاي حاد ناشي از انتقال خون ، انديكاسيون هاي تزريق فرآورده هاي سلولي ، انديكاسيون هاي تزريق فرآورده هاي پلاسمايي ، انتقال خون حجيم ، انديكاسيون هاي تزريق خون اطفال و مديريت مصرف خون ارائه گرديد.دکتر تقوائی هدف از برگزاری این سمینار آموزشی را که با امتیاز باز آموزی توام بود بهینه سازی مصرف خون و فراورده های خونی در مراکز درمانی و اهمیت هموویژیلانس در بیمارستان ها اعلام نمود. گفتني است در پايان مراسم از شركت كنندگان از طريق آزمون، ارزشيابي به عمل آمد.