اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري مراسم خونگيري در روز هاي تاسوعا و عاشورا در استان يزد

برگزاري مراسم خونگيري در روز هاي تاسوعا و عاشورا در استان يزد



برگزاري مراسم خونگيري در روز هاي تاسوعا و عاشورا در استان يزد به گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، دكتر تقوائي در خصوص اهداي خون در روزهاي تاسوعا و عاشورا به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: در روز تاسوعا مركز خونگيري صفائيه واقع در ميدان ابوذر و همچنين در روزهاي تاسوعا و عاشورا تيم سيار خونگيري واقع در شهرستان زارچ استقرار مي يابد و عزاداران حسيني مي توانند خون اهدا نمايند. مدير كل انتقال خون ضمن اشاره به بحث نذر اهداي خون در روز تاسوعا و عاشورا گفت: عزاداران حسيني اهدای خون را منحصرا به روزهای تاسوعا و عاشورا اختصاص ندهند و در طول ماه های محرم و صفر مخصوصاً از تاسوعا تا اربعین برای اهدای خون اقدام کنند.