اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري کارگاه آموزشی Haemovigilance

برگزاري کارگاه آموزشی Haemovigilanceبه گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون يزد، بدنبال تعیین سه بیمارستان در استان یزد جهت اجرای سیستم Haemovigilance و انجام مکاتبات و تشکیل جلسه با رؤسای این بیمارستان ها و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جلسات آموزشی با هدف توجیه پزشکان پایگاه انتقال خون یزد که مجری این طرح می باشد طی روزهای چهارشنبه مورخه 18/1/89 و شنبه 21/1/89 تشکیل گردید که طی آن مدرسان در خصوص برنامه مراقبت از خون، نحوه اجرای آن، چگونگی تکمیل فرمهای مربوطه توسط پرسنل بیمارستان، عوارض حاد تزریق خون، آشنایی با نحوه تزریق خون، آماده سازی بیمار و فرآورده های خونی و آشنایی با فرآورده های خونی و آزمایشات انجام شده قبل و بعد از تزریق خون سخنرانی نمودند.