اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری آزمون استخدامی

برگزاری آزمون استخدامی 

آزمون استخدامی پایگاه انتقال خون استان یزد در تاریخ 20/12/89 با حضور افراد واجد شرايط در سالن آموزشکده پیراپرشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید و داوطلبان در رشته های پزشکی عمومی ، کارشناس آزمایشگاه ، مسئول امور انتقال خون وکارشناس شبکه به رقابت پرداختند

نتايج آزمون استخدام پيماني سازمان انتقال خون ايران از طريق سايت سازمان انتقال خون ایران www.ibto.ir اعلام خواهد شد.