نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزشی اصول تغذیه سالم در انتقال خون یزد

برگزاری جلسه آموزشی اصول تغذیه سالم در انتقال خون یزد

جلسه آموزشی اصول تغذیه سالم در راستای بالابردن سطح دانش کارکنان با رعایت اصول تغذیه سالم، به صورت تئوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، این جلسه آموزشی با همکاری معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و این اداره کل روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه، در سالن همایش این اداره کل برگزار شد و کارکنان با موضوعاتی همچون چراباید تغذیه سالم داشته باشیم، اهمیت تغذیه سالم، هرم غذایی، راهکارهایی برای حفظ رژیم غذایی سالم آشنا شدند.