نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان شهدای کارگر یزد

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان شهدای کارگر یزد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون سی ام آذر با طرح موضوعاتی همچون مدیریت مصرف خون، عوارض تزریق خون و پیگیری دقیق آن در بیمارستان شهدای کارگر یزد برگزار شد.

در این جلسه آموزشی دکتر عبدالحسین فاطمی؛ مسئول هموویژلانس انتقال خون یزد در جمع پزشکان گروه های مختلف از جمله گروه های جراحی عمومی، بیهوشی، متخصصین داخلی اطفال و پزشکان عمومی به مباحث مدیریت مصرف خون، اندیکاسیون های مصرف فرآورده های خونی در جراحی های مختلف، نحوه درخواست فرآورده های خونی و صحیح مصرف نمودن آن و همچنین سعی در کاهش ضایعات پرداخت و در خصوص درخواست های منطقی فرآورده ها از سوی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان جلسه سوالاتی در باب نحوه تجویز خون و اندیکاسیون های آن مطرح که توسط مسئول هموویژلانس پاسخ داده شد.