نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان ضیائی شهرستان اردکان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان ضیائی شهرستان اردکان

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و انتقال خون استان، دوره آموزشی مدیریت مصرف خون در بیمارستان ضیائی شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، جلسه آموزشی مدیریت مصرف خون با طرح موضوعاتی همچون مدیریت مصرف خون، عوارض تزریق خون و پیگیری دقیق آن در بیمارستان برگزار گردید.

 

این جلسه آموزشی در حالی روز سه شنبه ششم اردیبهشت در بیمارستان ضیائی اردکان سپری شد،که دکتر عبدالحسین فاطمی؛ مسئول هموویژلانس انتقال خون یزد در جمع پزشکان گروه های مختلف از جمله گروه های جراحی عمومی، بیهوشی، مسئولین بخش ها و پزشکان عمومی به مباحث مدیریت مصرف خون، اندیکاسیون های مصرف فرآورده های خونی در جراحی های مختلف، نحوه درخواست فرآورده های خونی و صحیح مصرف کردن آن و همچنین سعی در کاهش ضایعات پرداخت و در خصوص درخواست های منطقی فرآورده ها از سوی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان جلسه سوالاتی در باب نحوه تجویز خون و اندیکاسیون های آن مطرح که توسط مسئول هموویژلانس پاسخ داده شد.