اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری جلسه بين سازمان تربيت بدني يزد و پايگاه انتقال خون استان

برگزاری جلسه بين سازمان تربيت بدني يزد و پايگاه انتقال خون استانبه گزارش روابط عمومی پایگاه انتقال خون يزد، مدیر پایگاه در جلسه اي بين سازمان تربيت بدني يزد و پايگاه انتقال خون استان در خصوص تفاهم نامه ورزشي بين طرفين كه در محل اداره كل تربيت بدني استان يزد برگزار شد اظهار داشت: با توجه به تفاهم نامه امضا شده بين سازمان انتقال خون ايران و سازمان تربيت بدني و همچنين نظر به وضعيت جسماني سالم ، رده سني وعلاقمندان بسيار زياد تيم هاي ورزشي در جامعه،ورزشكاران مي توانند ضمن مشاركت در برنامه هاي اهداي خون ،الگوي مناسبي براي ترويج اين امر خداپسندانه در بين جوانان كشور باشند  

     از سوي ديگر مدير كل تربيت بدني استان گفت: ما از هر لحاظ فضاي مناسب جهت اهداي خون در ورزشگاه هاي استان و شهرستان تامين مي كنيم و آمادگي خود را بمنظور تشويق اين امر خداپسندانه در بين نسل جوان و ورزشكار اعلام نمود.

اشاره كرد با توجه به اينكه هفته تربيت بدني در مهر ماه قرار گرفته است برنامه ريزي مي كنيم تا بطور خاص در اين هفته (و به صورت متناوب در سال جاري) از ورزشكاران و قهرمانان در سطح ملي جهت ترويج اين امر خداپسندانه دعوت بعمل آوريم.

     در پايان طرفين بر ضرورت ترويج فرهنگ اهداي خون در بين ورزشكاران و همچنين الگو پذيري تماشاچيان و جوانان از قهرمانان ملي در خصوص اهداي خون تاكيد نمودند.