اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون ویژه دستیاران پاتولوژی

برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون ویژه دستیاران پاتولوژیبرگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون ویژه دستیاران پاتولوژی به گزارش روابط عمومي ؛ در راستاي ارتقاي آموزش طب انتقال خون دانشجويان پزشكي و دستياران رشته هاي تخصصي پزشکی و با دارا بودن بخش هاي تخصصي و بهره گيري از اعضاي هيئت علمي و كارشناسان مجرب، اداره كل انتقال خون يزد برای نخستین بار اقدام به برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون جهت نخستین گروه دستياران رشته پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نمود. در این دوره آموزشی یک ماهه، دستیاران به صورت نظري و عملي در بخش هاي مختلف طبق سرفصل های آموزشي ذیل آموزش هاي لازم دريافت نمودند. سرفصل هاي آموزشي -Blood donor selection and Blood Collection -Blood component Manufacture -Selection of blood component -Blood processing tests -Coagulation tests -Haemapheresis - Quality control & Quality Assurance in blood transfusion services -Pretransfusion testing -Immunohematology tests and procedures . Compatibility testing . Antibody Screening . Antibody Identification -Transfusion Administration -Transfusion Reactions -Haemovigilance -Blood Management