نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار در انتقال خون یزد

برگزاری سمینار هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار در انتقال خون یزد

با هدف آموزش و آشنایی کارشناسان با موضوع مدیریت خون بیمار سمینار هموویژیلانس و مدیریت مصرف خون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون یزد، سمینار هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار بیست و پنجم خرداد در سالن همایش اداره کل انتقال خون یزد برگزار گردید و در این سمینار یکروزه 42 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری ، علوم آزمایشگاهی و تعدادی از پزشکان و کارشـناسان هموویژیلانس مراکز درمانی سـطح اسـتان حضور یافتند.

 دکتر مهتاب وزیری، دکتر هایده جواد زاده شهشـهانی و دکتر عبدالحسین فاطمی به عنوان سـخنرانان این سیمنار در خصوص مطالبی همچون آشنایی با انواع فرآورده های خونی، اندیکاسیونها و روش آماده سازی و تزریق آنها، عوارض تزریق خون و مدیریت خون بیمار سخنرانی کردند.