اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری كلاس آموزشي اهداي خون سالم براي جمعي از اهداكنندگان و بسيجيان

برگزاری كلاس آموزشي اهداي خون سالم براي جمعي از اهداكنندگان و بسيجيان 

     به گزارش روابط عمومي با هماهنگي قبلي با حوزه 7 بسيج يزد قبل از استقرار تيم سيار خونگيري در مورخه 6/5/89 كلاس آموزشي اهداي خون سالم براي جمعي از اهداكنندگان و بسيجيان برگزار گرديد. در اين جلسه آموزشي در مورد ضرورت اهداي خون، مراحل و شرايط اهداي خون، بيماريهاي منتقله از راه خون و رفتارهاي پرخطر بحث شد. در پايان جلسه بروشورهاي و جزوه هاي آموزشي توزيع شد. درتاريخ 10/5/89 تيم سيار خونگيري در حوزه 7 بسيج يزد استقرار گرديد.

     تيم سيار خونگيري در ادارات و كارخانجات استقرار يافت و از داوطلبين تعداد كثيري خون اخذ شد.(مثل حوزه بسيج، كاشي سراميك تفت هلال احمر تفت و بانك ملي و ...)