اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری همايش بزرگداشت هفته انتقال خون و نهم مرداد روز ملي اهداي خون در پايگاه انتقال خون يزد

برگزاری همايش بزرگداشت هفته انتقال خون و نهم مرداد روز ملي اهداي خون در پايگاه انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومي پايگاه صبح روز دوشنبه مورخه 11/5/89 با حضور پرسنل و مسؤلين مراسمي بمنظور بزرگداشت هفته انتقال خون در سالن همايشها برگزار گرديد كه طي آن آقاي دكتر خدايي مدير محترم پايگاه در خصوص نهم مرداد، هفته اتقال خون و كسب رتبه خيلي خوب در سال 1388 بين پايگاه هاي كشور مطالبي مطرح نمودند و اين رتبه را مديون سعي و تلاش تمام مسؤلين و پرسنل پايگاه دانستند.در پايان مراسم لوح سپاسي كه براي همه پرسنل تهيه شده بود به افراد اهداگرديد.گفتني است در اين مراسم از 4 پرسنل تقدير وي‍ژه بعمل آمد.