نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی در انتقال خون یزد

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی در انتقال خون یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد، کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی شانزدهم بهمن ماه با حضور مسئولین و کارکنان انتقال خون یزد در سالن همایش این اداره کل برگزار شد.

دکتر شکری زاده؛ استاد دانشگاه و مدرس این کارگاه آموزشی، درباره مباحثی همچون تعریف ارتباط، موانع ارتباط، انواع ارتباط و عوامل تسهیل کننده ارتباط صحبت نمود.

با توجه به استقبال حاضرین، قرار است ادامه مباحث مهارتهای ارتباطی در جلسات بعدی به آن پرداخته شود.