اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری کنفرانس طب انتقال خون در بیمارستان شهید صدوقی یزد

برگزاری کنفرانس طب انتقال خون در بیمارستان شهید صدوقی یزدکنفرانس طب انتقال خون پنجشه 17/10/1388 در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار گردید.

این کنفرانس آموزشی که به همت پایگاه انتقال خون یزد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد برگزار گردد از ساعت 8صبح باحضو مدعوین آغاز و تا ساعت 13 ادامه یافت.

در این کنفرانس مديران محترم پایگاه های یاسوج، بندرعباس و كرمان نیزحضور داشتند.