اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بزرگداشت هفته بسیج

بزرگداشت هفته بسیجمراسم بزرگداشت هفته بسیج در پایگاه و واحدهای تابعه انتقال خون یزد با نصب بنر ، پوستر و پرچم همراه با پذیرائی از مراجعین به پایگاه و راه اندازی تیم سیار خونگیری از برادران و خواهران برگزارگردید همچنین اعضای بسیج در جلسات ومانورهای استان همپای ملت شریف شــرکت فعال داشته اند