اخبار و مطالب اخبار و مطالب

به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد

به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد
به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو يك دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي دانشجويان موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد برگزار شد. اين دوره آموزشي كه در سالن اجتماعات دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد، نزديك به 100 نفر از دانشجويان اين مركز حضور داشتند. پزشك مسول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي شركت كنندگان در اين دوره آموزش ارائه داد در پايان اين مراسم به سوالات دانشجويان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد. نكته قابل ذكر اينكه قرار است دوره هاي آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون هر 6 ماه يكبار با هماهنگي واحد فرهنگي دانشگاه در اين مركز برگزار شود.