اخبار و مطالب اخبار و مطالب

به مناسبت سوم خرداد، تيم سيار پايگاه انتقال خون طبس در راه آهن مستقر گرديد

به مناسبت سوم خرداد، تيم سيار پايگاه انتقال خون طبس در راه آهن مستقر گرديدبه گزارش روابط عمومی انتقال خون يزد، بمناسبت روز سوم خرداد، سالروز حماسه فتح خرمشهر تيم سيار خونگيري پايگاه انتقال خون طبس در ايستگاه راه آهن شهرستان استقرار گرديد و از مراجعين و كاركنان راه آهن خونگيري بعمل آمد.