اخبار و مطالب اخبار و مطالب

به مناسبت هفته ناجا؛از اهداكنندگان مستمر نيروي انتظامي استان تقدير شد.

به مناسبت هفته ناجا؛از اهداكنندگان مستمر نيروي انتظامي استان تقدير شد.به مناسبت هفته ناجا؛ از اهداكنندگان مستمر نيروي انتظامي استان تقدير شد. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در اولين روز هفته نيروي انتظامي كه امسال با شعار "اقتدار ما در سايه: مردم داري ، قانوان مداري و روز آمدي" نامگذاري شده است، از اهداكنندگان خون كاركنان نيروي انتظامي استان يزد تقدير شد. در اين مراسم كه صبح شنبه 8 مهر ماه و در صبح گاه مشترك ستاد فرماندهي انتظامي استان با حضور استاندار و جمعي از مسولين استان برگزار شد، كاركنان نيروي انتظامي كه اهداي خون مستمر داشته اند، با اهداي لوح كه به امضاي مدير كل انتقال خون استان و فرمانده انتظامي استان رسيده بود مورد تقدير و تشكر قرار گرفتند. همچنين، به مناسبت گراميداشت هفته ناجا تيم سيار خونگيري اداره كل انتقال خون يزد در فرماندهي نيروي انتظامي استان استقرار و از تعدادي از كاركنان نيروي انتظامي بعد از مراسم صبحگاه مشترك در اولين روز از اين هفته خونگيري به عمل آمددرضمن فرمانده نيروانتظامي استان يزد جناب سردارامان الهي به مناسبت هفته ناجادرامرخداپسندانه اهداي خون شركت نمودند.